ÇEVRE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Ocak Kalıp Makine İmalat ve San. A.Ş. olarak; benimsemiş olduğumuz Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Ocak Kalıp Makine İmalat ve San. A.Ş.’nin faaliyet gösterdiği her alanda Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci önceliktir.En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır Bu doğrultuda;

  • Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek olumsuz çevresel etkileri en aza indirmek ve mümkün olan durumlarda tümüyle yok etmeyi,
  • Çalışmalarımızdan kaynaklanan riskleri, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını tespit etmek, değerlendirmek, azaltmak ve yok etmeyi,
  • Çevre ve iş güvenliği performansımızı sürekli olarak iyileştirmeyi,
  • Çevre kirliliğini önlemeye yönelik doğrudan ve dolaylı tedbirleri almak, doğal kaynak kullanımını azaltmayı,
  • Çevre boyutlarımız ve iş güvenliği ile ilgili yürürlükteki tüm yasal mevzuata uymayı,
  • Firma merkezimizin, müşterilerimizin, yerel yönetimlerin veya ilişki içinde olduğumuz diğer kurumların gerekliliklerini yerine getirmeyi,
  • Çevre ve iş güvenliği kapsamındaki amaç ve hedeflerimize ulaşmak ve bunları geliştirmeyi,
  • Politikamızı tüm çalışanlarımıza, müteahhit ve tedarikçilerimize duyurmak, diger ilgililerin ve halkın erişimine açık olmasını sağlamayı,
  • Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,
  • Personelimizin gerek sek törel gerekse de bireysel beceri ve gelişimlerini artıran eğitimler gerçekleştirmeyi, sürekliliğini sağlamayı,

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği politikamız olarak taahhüt ederiz.

 

Genel Müdür

Nurettin OCAK

02.01.2014